Realitní zákon? Slibný začátek, ale…

29.01.2020

Pojďme si shrnout, nejzásadnější změny, které tento zákon řeší a k tomu přidám trochu svého pohledu.  

V první řadě - proč vlastně potřebujeme realitní zákon? Česká republika má nejvíce realitních makléřů na jednoho občana z celé Evropy. To je sám o sobě dostatečný argument pro regulaci trhu, který, ruku na srdce, nefunguje vždy, tak jak by měl. V této době totiž dělá makléře úplně každý na základě volné živnosti.

Vázaná živnost

A to je první zásadní bod, který se bude měnit. Nyní už nebude realitního makléře dělat každý ale bude muset splnit jednu z těchto čtyř podmínek:

 • vysokoškolský titul ekonomického, stavebního, právního charakteru nebo obdobných oborů

 • nebo bakalářský titul + 1 rok praxe + MBA studium

 • nebo nižší vzdělání + 3 roky praxe

 • nebo certifikační zkouška

To je v zásadě naprosto správné, realitní makléř by měl být odborník ve svém oboru a jeho rozhled by měl být ve všech ohledech týkajících se prodeje nemovitosti (daně, marketing, základy práva atd.). Na druhou stranu i já jsem začínal na volné živnosti a vždy je to pouze o tom, jak daný makléř ke své práci přistupuje. Jednodušše - pokud makléř dělá svou práci více než tři roky, ale i tak nedělá svou práci úplně jak by měl, tak pro něj stejně zkouška není povinná a bude nadále pracovat stejně špatně. Proto si svého makléře vždy prověřujte, dejte na doporučení, hledejte reference, zobchodované zakázky a tak dále.

Definice realitního zprostředkování

Další zásadní změnou je definice - kdo to je vlastně realitní zprostředkovatel? Velké množství agentur a společností na svého klienta hraje divadlo a tváří se, že není realitní zprostředkovatel, přitom ve své podstatě přesně splňuje definice realitní kanceláře. Díky této úpravě tyto společnosti budou muset změnit svou rétoriku směrem ke klientům.

Zákon tedy popisuje, že:

Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.

Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla

 • poskytnutí inzertní služby,

 • posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,

 • zpracování marketingu nemovité věci,

 • zajištění prohlídky nemovité věci,

 • obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,

 • zprostředkování poskytnutí právních služeb,

 • zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Zprostředkovatelská smlouva
Nově zákon bude ukládat povinnost uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu. Ano, správně, že tuto povinnost bude ukládat zákon, ale už nyní by měla být forma spolupráce mezi klientem a zprostřekovatelem zasmluvněna, aby nevznikali nedorozumění.

Nově bude dáno, že pokud není smlouva uzavřena písemně, ale jen ústně, může její platnost namítat pouze zájemce/klient.

Povinnými náležitostmi smlouvy jsou: označení předmětu převodu nebo užívání, výše kupní ceny nebo nájemného, případně její výpočet a pak také přesná výše provize nebo způsob jejího výpočtu. Nejdůležitějším bodem zde vidím přesnou specifikaci nemovitosti. Při zanedbání přesného popisu předmětu smlouvy je zprostředkovatelská smlouva neplatná, pokud tento fakt zájemce namítne.

Zákon také nově stanovuje povinnost předložit zájemci výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k předmětné nemovitosti a to nejpozději v den podpisu smlouvy o realitním zprostředkování, který nesmí být starší 3 dnů. Nedodržení této podmínky opravňuje zájemce k odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

U výhradních zprostředkovatelských smluv podepisovaných se spotřebitelem, byla stanovena maximální lhůta takové smlouvy na dobu 6ti měsíců. Pokud bude se spotřebitelem podepsána smlouva na dobu neurčitou, byla stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc.

Úschovy

Zde probíhal asi největší boj. Nově již nebude moci RK klientovi úschovu u RK aktivně nabízet, pokud se ale klient sám zeptá, tak RK může klientovi úschovu zařídit. Šalamounské, že?

Největší výhodou je ale podle mého fakt, že společnost nebude moci nakládat s penězi svých klientů, bude muset vést evidenci úschov a bude povinné účty pojistit vůči krachu. Zejména nakládání s penězi klientů je největší bolest některých RK a tato změna pro může být pro některé společnosti likvidační.

Pojištění

Realitní zprostředkovatelé budou muset být nově pojištěni pro případ škody způsobené svojí činností s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. U zpostředkovatelů, kteří jsou zastřešeni franšízingovými společnostmi byl limit snížen na 50%.

Můj názor?

Realitní zákon je pouze první krok k ochraně klienta a spotřebitele. Cílem zákona je zkvalitnění služeb realitních makléřů a zejména zlepšení pošramoceného jména našeho oboru. Na druhou stranu, "vykuk" si cestu vždy najde. A začíná to vždy u klienta - jak jsem psal výše - vybírejte, prověřujte. Svěřte svou nemovitost vždy jednomu makléři, kterému věříte. Vyřaďte ze svého výběru nepoctivce, vysledujte jak daný makléř prezentuje své zakázky a jak se o ně stará, to bývá často dobré vodítko.